ຈີນຈະຍິງສົ່ງຍານອະວະກາດບັນທຸກຄົນເຊີນໂຈ່ວ-16 ໃນໄວໆນີ້
ງານບຸນສ້າງຂົວຂອງຊົນເຜົ່າລາຮູ້
ເຂດຈິ້ນນີງແຂວງຢຸນນານ:ດອກຍອຍເບັ່ງບານ ອຸດສາຫະກໍາດອກໄມ້ສ້າງສາ“ເສດຖະກິດທີ່ສວຍງາມ”
ແຂວງຊີຈ້າງ: ງົວຂົນດົກໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນຂອງຜູ້ຄົນໃນການສຳຫຼວດວິທະຍາສາດ ແລະ ຜະຈົນໄພເທິງຈອມພູໂຈມູລຸງມາ
ນະຄອນຣົງເສີງ ແຂວງຊານຕົງ ກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວ ແລະ ປຸງແຕ່ງສາຫຼ່າຍທະເລ
News Focus
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຈຸດສຸມ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຢຸນນານICPລົງບັນທຶກ ເລກທີ09002441
ຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ ຫ້ອງການຂ່າວຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ
ຝ່າຍຈັດທຳ ຫ້ອງການຂ່າວອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ
ຝ່າຍຮັບຈັດ ກຸ່ມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ
ເວັບໄຊນີ້ເປັນລິຂະສິດຂອງເວັບໄຊYunnangateway, ຫ້າມຄັດລອກເນື້ອຫາ ຫລື ຄັດລອກໜ້າຈໍ (screen mirroring ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດັດຂາດ
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat