ປັນຍາກາດການຫຼິ້ນບຸນໄຫວ້ພະຈັນຂອງຢຸນນານ
ທ່ານັກກິລາເຕະກະຕໍ້ໃນງານກິລາເອຊຽນເກມ
ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນຂອງ ງານມະຫາກຳກິລາເອຊຽນເກມຄັ້ງທີ 19
ຕາແສງຈືຟ້າງ ນະຄອນມາງຊື້: ໃຊ້ເຂົ້າຫອມວາດແຕ້ມທັດສະນີຍະພາບ ແຫ່ງ “ການເກັບກ່ຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ”
ການປູກຊາຢູ່ເຂດພູຈິງມ້າຍ ມີປະຫວັດສາດເກືອບ 2000 ປີແລ້ວ
News Focus
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຢຸນນານICPລົງບັນທຶກ ເລກທີ09002441
ຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ ຫ້ອງການຂ່າວຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ
ຝ່າຍຈັດທຳ ຫ້ອງການຂ່າວອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ
ຝ່າຍຮັບຈັດ ກຸ່ມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ
ເວັບໄຊນີ້ເປັນລິຂະສິດຂອງເວັບໄຊYunnangateway, ຫ້າມຄັດລອກເນື້ອຫາ ຫລື ຄັດລອກໜ້າຈໍ (screen mirroring ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດັດຂາດ
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat