ການເປີດນຳໃຊ້ທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວຄົບຮອບໜຶ່ງປີໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນ
ຈຸດເດັ່ນຂອງງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊີໃຕ້
"ໝາກໜອດທອງຄຳ" ຂອງທ່ານ ເຕິງຟູບິນ
ກາເຟແຂວງຢຸນນານຕ້ອນຮັບລະດູການເກັບກ່ຽວກາເຟ
"ຂ້ອຍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນວ່າຂ້ອຍກັບຄືນບ້ານມາແຕ້ມຮູບ, ຈະມີຄົນມາເບິ່ງຫຼາຍປານນີ້!"
News Focus
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຢຸນນານICPລົງບັນທຶກ ເລກທີ09002441
ຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ ຫ້ອງການຂ່າວຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ
ຝ່າຍຈັດທຳ ຫ້ອງການຂ່າວອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ
ຝ່າຍຮັບຈັດ ກຸ່ມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ
ເວັບໄຊນີ້ເປັນລິຂະສິດຂອງເວັບໄຊYunnangateway, ຫ້າມຄັດລອກເນື້ອຫາ ຫລື ຄັດລອກໜ້າຈໍ (screen mirroring ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດັດຂາດ
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat