ຖານແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດ ສະຖານທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກັກເກັບນ້ຳ, ລົມ ແລະແສງ ຢູ່ປາຍແມ່ນ້ຳຈີນຊາ
ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບໃບຊາລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ
ພາບທີ່ສວຍງາມຂອງ ທົ່ງພຽງ ດີຊິ້ງ ແຂວງຢຸນນານ ໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ
ເມືອງເຮີເຟິງແຂວງຫູເປີຍຈີນ:ນັກທ່ອງທ່ຽວແລ່ນເຮືອຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳຄ້າຍຄືກັບລອຍຢູ່ໃນອາກາດ
ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແຂວງຢຸນນານ|ພູໜ່ວຍຫນຶ່ງສອງລຸ້ນຄົນ "ການປົກປັກຮັກສາສີຂຽວ" ທີ່ສືບທອດຫຼາຍກ່ວາ 40 ປີ
News Focus
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວສານ
ວັດທະນະທຳ&ການທ່ອງທ່ຽວ
ຂ່າວສານ
ຢຸນນານICPລົງບັນທຶກ ເລກທີ09002441
ຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ ຫ້ອງການຂ່າວຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ
ຝ່າຍຈັດທຳ ຫ້ອງການຂ່າວອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ
ຝ່າຍຮັບຈັດ ກຸ່ມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ
ເວັບໄຊນີ້ເປັນລິຂະສິດຂອງເວັບໄຊYunnangateway, ຫ້າມຄັດລອກເນື້ອຫາ ຫລື ຄັດລອກໜ້າຈໍ (screen mirroring ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດັດຂາດ
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat