ໄປພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈທີ່ຕາແສງບູຮານຊາຊີ

2019-02-18 15:37:02 |ມາຈາກ: Yunnan Gateway

ຕາແສງບູຮານຊາຊີເມືອງຈ້ຽນສວນກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າປາຍຕ້າຫຼີແຂວງຢຸນນານເປັນຕາແສງໜຶ່ງທີ່ມີພູເຂົາສີຂຽວອ້ອມທັງສີ່ດ້ານ, ກໍເປັນສະຖານີພັກຜ່ອນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນເສັ້ນທາງບູຮານທີ່ຂົນເຄື່ອງດ້ວຍໂຕມ້າ,ທັງເປັນຕະຫຼາດບູຮານພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ຍັງຄົງຕົວມາເຖິງປັດຈຸບັນ.

ນີ້ເປັນຕາແສງແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນຕາແສງບູຮານທີ່ແທ້ຈິງ,ສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ວັດບູຮານ ລະຄອນເວທີບູຮານ ຫົນທາງບູຮານແລະອື່ນໆ.ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດກໍຍັງຄົງເກັບຮັກສາຄວາມດັ້ງເດີມບູຮານໄວ້ໝົດ.