ຜູ້ສືບທອດກອງໃຫຍ່ຈີ່ໜໍ

2019-06-18 17:22:45 |ມາຈາກ: 新华社

ໃນບ້ານປ່າຟໍ ເມືອງຈີ່ໜໍພູຈີ່ໜໍ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານ, ທ່ານ ປາຍລ້າຊ່ານ ຜູ້ສືບທອດມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ມເປັນວັດຖຸລະດັບແຂວງນຳພາຊາວບ້ານກໍ່ສ້າງ“ສະຫະກອນຜະລິດກອງໃຫຍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສີມື”, ເຊິ່ງເປັນການຖ່າຍທອດ ແລະ ສອນວິທີການຜະລິດກອງໃຫຍ່ຈີ່ໜໍ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິລະປະຂະແຫນງນີ້ໄດ້ຮັບການສືບທອດຕໍ່ໄປ.