ກິດຈະກຳຮິບໂຮມວິດີໂອສາທະລະນະປະໂຫຍດ"ຢຸນນານ ສວຍງາມທີ່ມີດອກໄມ້ເບັ່ງບານ "ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

2020-05-28 17:11:15 |ມາຈາກ: Yunnan Gateway

ສິ່ງທັງໝົດທີ່ສວຍງາມໃນຢຸນນານ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກັບທຳມະຊາດ. ແຂວງຢຸນນານ ມີພືດທັງໝົດ 26,560 ຊະນິດ, ໃນນັ້ນ, ພືດທີ່ເປັນເອກະລັກໃນແຂວງຢຸນນານມີ 1000 ກວ່າຊະນິດຂຶ້ນໄປ. ໃນສີ່ລະດູການມີດອກໄມ້ເບັ່ງບານອອກດອກ ແມ່ນນາມບັດທີ່ງາມທີ່ສຸດຂອງຢຸນນານ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ກິດຈະກຳຮິບໂຮມວິດີໂອສາທະລະນະປະໂຫຍດ "ຢຸນນານ ສວຍງາມທີ່ມີດອກໄມ້ເບັ່ງບານ "ໄດ້ເປີດໃນອອນລາຍຢ່າງເປັນທາງການ. ຕ້ອນຮັບທູກທ່ານສົ່ງວິດີໂອມາໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນີ້.

ອີເມວ:3517729557@qq.com(ຖ້າວ່າທ່ານສົ່ງວິດີໂອມາ,ກະລຸນາຂຽນໃນຫົວຂໍ້ວ່າ"ຢຸນນານ ສວຍງາມທີ່ມີດອກໄມ້ເບັ່ງບານ ")

ໂທລະສັບ:0871-63128995