ເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມືຂອງຊົນເຜົ່າອ່າຊ່າງ

2020-06-05 16:37:27 |ມາຈາກ: Yunnan Gateway

ເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມືມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ຕາແສງຮູ້ຊ່າ(Hu sa town)ເມືອງຫລົງຊ່ວນ (Longchuan county),ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ຊົນເຜົ່າຈິ່ງພໍເຕີຫົງ(DehongDaiand Jingpo Autonomous Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າອ່າຊ່າງ (Achangethnic group),ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄມ້ຖູ່ ແລະ ຖ້ວຍ, ຈຶ່ງມີຊື່ສຽງຈາກການໃຊ້ມືກິນອາຫານໂດຍກົງ.

18 ປີກ່ອນ, ທ່ານ ຫລິນ ເຈິ້ງຫລຽງ ໄດ້ນຳເອົາຝີມືການແຕ່ງອາຫານ, ຈາກເມືອງຫລົງຊ່ວນ ມານະຄອນໝາງຊື້ (Mangshi City),ເປີດຮ້ານເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື“ຢວນຈື່ຮູ້ຊ່າ”ຜ່ານຄວາມບຸກບືນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ້ານນ້ອຍໆກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຮ້ານອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນກິ່ງແຂວງເຕີຫົງ.

ເມື່ອໃກ້ຮອດເວລາອາຫານຄ່ຳ, ທ່ານ ຫຼິນ ເຈິ້ນຫຼຽງ ຫຍຸ້ງວຽກໃນເຮືອນຄົວຢູ່ບໍ່ເຊົາ,ສຽງຊອຍຜັກດັງ“ຕົ່ງ ຕົ່ງ ຕົ່ງ”,ດັງຈາກເຮືອນຄົວອອກມາຮອດທາງນອກ. ເພື່ອເປັນການສືບຫາຕົ້ນຕໍຂອງສຽງ, ພວກເຮົາໄດ້ມາຮອດທາງຫຼັງເຮືອນຄົວ, ທ່ອນຟືນທີ່ກຳລັງໄຫມ້ຮຸ່ງໆ, ກິ່ນຫອມຂອງຊີ້ນປິ້ງທີ່ກໍາລັງມີນໍ້າມັນອອກມາໄດ້ສົ່ງກິ່ນຫອມຍົ້ວຄົນ, ນີ້ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື.

ຕໍ່ມາ, ທ່ານ ຫລິນ ເຈິ້ງຫລຽງ ໄດ້ເອົາຊີ້ນຜ່ານອາຍຮ້ອນໆມາວາງຢູ່ເທິງຂຽງ, ມືແຕ່ລະເບື້ອງຖືມີດຫນຶ່ງອັນ, ກວັດແກວ່ງໄປມາຢ່າງຊຳນິຊຳນານ, ແຜ່ນຊີ້ນຖືກຊອຍໃຫ້ມຸ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊອຍຈົນໃຫ້ເປັນໃສ້ຊີ້ນ. ຊີ້ນປິ້ງທີ່ຖືກຊອຍໃຫ້ມຸ່ນນັ້ນໄດ້ຖືກວາງລົງໃນຖ້ວຍ,ຖັດມາແມ່ນຕື່ມກະທຽມ,ຖົ່ວດິນບົດ, ຜັກຫອມປ້ອມ, ຕັບຫມູ ເກືອ ແລະ ເຄື່ອງປຸງອື່ນໆ, ສຸດທ້າຍຈຶ່ງຄ່ອຍໃສ່ເຕົ້າຮວຍລົງໄປ.

ເມື່ອກະກຽມເຄື່ອງປຸງແຕ່ລະລາຍການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ທ່ານ ຫລິນເຈິ້ງຫລຽງ ມືຖືໄມ້ຖູ່, ແລ້ວຄົນເຄື່ອງປຸງໃນຖ້ວຍບໍ່ຢຸດ, “ພໍ່ຄົວຜູ້ມີປະສົບການຈະໃຊ້ໄມ້ຖູ່ຄ່ອຍໆຄົນໄປທິດທາງດຽວກັນ, ເພື່ອໃຫ້ເຕົ້າຮວຍ ແລະ ໄສ້ຊີ້ນເຂົ້າກັນຢ່າງເຕັມທີ່,ຖ້າວ່າຄົນໄປຜິດທາງ, ເຕົ້າຮວຍຈະຖືກຄົນຈົນປ່ຽນເປັນນ້ຳ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລົດຊາດເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື”ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື, ທ່ານ ຫລິນເຈິ້ນຫລຽງ ເບິ່ງມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ຮູ້ສຶກພູມໃຈກັບສິ່ງນີ້ຫລາຍ.

ເມື່ອທຸກຢ່າງຖືກກະກຽມຢ່າງເຫມາະສົມແລ້ວ, ທ່ານ ຫລິນເຈິ້ງຫລຽງ ໄດ້ຕັກນ້ຳລົດສົ້ມອອກມາຈາກກະປຸກດິນຢ່າງລຶກລັບ, ແບ່ງສອງສາມເທື່ອແລ້ວຖອກລົງເຄື່ອງປຸງ, ຄົນບໍ່ຢຸດໃສ່ກັບເຕົ້າຮວຍ, ໄສ້ຊີ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນຢ່າງເຕັມທີ່,ເມື່ອເບິ່ງແລ້ວກໍເປັນນ້ຳລົດສົ້ມທຳມະດາທີ່ຄືກັບເຫລົ້າເຂົ້າ,ເມື່ອເຂົ້າໄປດົມໃກ້ໆ,ມີກິ່ນສົ້ມຈາງໆ, ບໍ່ແຮງແບບກິ່ນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ, ແຕ່ວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມນຸ້ມນວນ ແລະ ສົດໃຫມ່. ເມື່ອມາຮອດເວລານີ້, ຈຶ່ງຖືວ່າສ່ວນປະກອບທີ່ຫລາກຫລາຍໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ.

ເມື່ອການປຸງແຕ່ງສຳເລັດ, ໃນທີ່ສຸດເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື ກໍຖືກຍົກຂຶ້ນມາເທິງໂຕະອາຫານ. ກ່ອນເລີ່ມຮັບປະທານຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານຫລິນ ເຈິ້ງຫລຽງ ໄດ້ສະແດງວິທີກິນເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມືທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງ, ພຽງແຕ່ເຫັນນິ້ວມືທັງຫ້າຂອງທ່ານຫລິນ ເຈິ້ງຫລຽງ ຈຸ້ມເຂົ້າຫາກັນ, ວາງເຂົ້າປຸ້ນສີແດງຢູ່ກາງຝາມື, ຈາກນັ້ນກໍເອົາສ່ວນປະກອບມາປົກທາງເທິງຢ່າງຊຳນານ,ຄ່ອຍໆເອົາເຂົ້າປາກ, ລົດຊາດອັນແຊບນົວຂອງບ້ານເກີດໄດ້ປຸກຄວາມຊົງຈຳຂອງຕ່ອມແຍກລົດ, ທ່ານ ຫຼິນ ເຈິ້ງຫຼຽງໄດ້ປາກົດມີຮອຍຍິ້ມແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາ.

ທ່ານ ຫລິນ ເຈິ້ງຫລຽງ ເວົ້າວ່າ “ເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງໃຊ້ມືກິນຈຶ່ງຫອມຈຶ່ງແຊບ,ໃຊ້ໄມ້ຖູ່ກິນແມ່ນກິນໄດ້ແຕ່ເຄິ່ງຖ້ວຍ, ໃຊ້ມືກິນໄດ້ສອງຖ້ວຍ”, ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ,ວິທີກິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນລົດຊາດຂອງອາຫານ, ແຕ່ວ່າເມື່ອໄດ້ຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກພິທີການ “ຜ່ານມື”, ທັງເບື້ອງຫລັງການສືບທອດການຕ້ອນຮັບແຂກຄົນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຊົນເຜົ່າອ່າຊ່າງ, ຕະຫລອດຮອດສະເຫນ່ອັນເປັນເອກະລັກຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຫນ້ອຍ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມືມີຄວາມຫມາຍຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນປີ 2018, ສາລະຄະດີອາຫານຂະຫນາດໃຫຍ່ຊື່ວ່າ “ລົດຊາດ ປະຊາຊົນ” ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກການອອກອາກາດຢູ່ປະເທດຈີນ, ໃນສາລະຄະດີໄດ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມື, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຂກ ຈຳນວນນັບບໍ່ຖ້ວນມາກິນອາຫານຢູ່ ກິ່ງແຂວງເຕີຫົງ ແຂວງຢຸນນານ ຢ່າງເຫນືອຄວາມຄາດຫມາຍ. ຫລິນ ເຈິ້ງຫລຽງ ເວົ້າວ່າ “ສອງປີນີ້, ຮ້ານໄດ້ຮັບແຂກທີ່ມາຈາກເຂດອື່ນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຈື່ຈຳລົດຊາດອັນແຊບນົວຂອງເຂົ້າປຸ້ນຜ່ານມືເທົ່ານັ້ນ, ທັງຍັງສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງສະເຫນ່ຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າອ່າຊ່າງພາຍໃນຮ້ານອີກດ້ວຍ.”