“ບ້ານທີໜຶ່ງຂອງຢຸນນານ” ແມ່ນຫຍັງ?

2020-09-29 16:16:50 |ມາຈາກ: Yunnan Gateway

ເມືອງຢີຊີ ແຂວງຢຸນນານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຂອງແຂວງຢຸນນານ, ໃນນີ້ມີເຂດຊຸມຊົນໜຶ່ງ, ທີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຜໆກໍ່ຮູ້ຈັກ.

ເຂດຊຸມຊົນນີ້ແມ່ນເຂດຊຸມຊົນດາຢິງຈ່ຽນທີ່ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ “ບ້ານທີໜຶ່ງຂອງຢຸນນານ”. ຫຼັງຈາກການພັດທະນາມາເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 20 ປີ, ເຂດຊຸມຊົນດາຢິງຈ່ຽນໄດ້ມີໂສມໜ້າໃໝ່: ເຮືອນຫຼັງງາມ, ເຂດຊຸມຊົນທີ່ງຽບສະຫງົບ, ແລະ ຍັງມີຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອາຫານເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີການພັດທະນານັບມືນັບດີຂຶ້ນ...

ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ, ບໍ່ມີພຽງແຕ່ໃນເມືອງຢີຊີ, ໃນແຂວງຢຸນນານ, ເຂດຊຸມຊົນດາຢິງຈ່ຽນໄດ້ກາຍເປັນຄຳແທນນາມຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.

ສະນັ້ນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນດາຢິງຈ່ຽນເປັນແນວໃດ? ນຳໄປເບິ່ງກັບພວກເຮົາເທາະ!