ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍເຫັດປ່າມູຊຸຍຮົວຢຸນນານເຂົ້າສູ່ໄລຍະການຈຳໜ່າຍທີ່ມີຍອດຂາຍສູງສຸດ

2021-07-13 18:18:49 |ມາຈາກ:

ໃນສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍເຫັດປ່າມູຊຸຍຮົວຢຸນນານ, ເຫັດປ່າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ລາຄານັບມື້ນັບຖືກ,ໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍມາຊື້ເຫັດປ່າ, ການຊື້ຂາຍເຫັດປ່າໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະການຈຳໜ່າຍທີ່ມີຍອດຂາຍສູງສຸດ.

ມາຈາກ ເວັບໄຊແຂວງຢຸນນານ

ນັກຂ່່າວ ຢາງເຈີນ