ເມືອງລາຊາ: ຕ້ອນຮັບ "ປີໃໝ່ຊ້ອນສອງ" (ຫຼື “ປີໃໝ່ຄູ່”)

2021-02-10 13:55:21 |ມາຈາກ:

ບຸນປີໃໝ່ກຸດຈີນປີ 2021 ແລະບຸນປີໃໝ່ຂອງຕິເບດ ແມ່ນມື້ດຽວກັນ, ຕາມຖະໜົນ ແລະທາງຊອຍຂອງເມືອງລາຊາ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດງານບຸນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈະຕ້ອນຮັບ "ປີໃໝ່ຄູ່" ຮ່ວມກັນ.