ເບິ່ງຢຸນນານ ຜ່ານວິດີໂອ

2021-03-05 17:27:55 |ມາຈາກ:

ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຢຸນນານໂດຍຜ່ານວິດີໂອ, ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກອັນມີສະເໜ່ຂອງທິວທັດທຳມະຊາດຂອງແຂວງຢຸນນານ.