ເມືອງພູເອີແຂວງຢຸນນານມີສະພາບແວດລ້ອມນິເວດທີ່ດີ

2021-09-03 16:07:54 |ມາຈາກ:

ເຂດຊືເມົ້າ ເມືອງພູເອີ ແຂວງຢຸນນານ ເປັນເຂດປ່າໄມ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງຢຸນນານ, ອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຊືເມົ້າແມ່ນ 72,64%, ຊັບພະຍາກອນສັດ ແລະ ພືດອຸດົມສົມບູນ, ຢູ່ທີ່ນີ້ ສັດ, ພືດ ແລະ ມະນຸດດໍາລົງຊີວິດຢ່າງກົມກຽວ.

ມາຈາກ ສຳນັກຂ່າວຊິນຮວາຂອງຈີນ

ນັກຂ່າວ ຫຼີຈຽນຫົງ ຫວັງເໝີຍ ຫຼີທີງ ຈູຢີເປົາ