ສະເຫຼີມສະຫຼອງ "ມື້ 3 ຄ່ຳ ເດືອນສາມ"

2021-04-14 16:09:32 |ມາຈາກ:

"ມື້ 3 ຄ່ຳເດືອນສາມ" ແມ່ນງານບຸນປະເພນີຂອງບັນດາຊົນເຜົ່ານ້ອຍຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງປະເທດຈີນ, ແລະ ຊົນເຜົ່ານ້ອຍຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ "ມື້ 3 ຄ່ຳເດືອນສາມ" ດ້ວຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.