ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດຂອງພູຊາງສານແລະທະເລສາບເອີ້ໄຮ

2021-10-13 15:28:50 |ມາຈາກ:

ເຂດສະຫງວນທຳມະຊາດແຫ່ງຊາດພູຊາງສານ ແລະທະເລສາບເອີ້ໄຮ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າປາຍຕາຫຼີ້ແຂວງຢຸນນານ, ເຂດສະຫງວນປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນຄື: ພູຊາງສານແລະທະເລສາບເອີ້ໄຮ, ເຊິ່ງກວມເອົາ ປະເພດລະບົບນິເວດປ່າໄມ້, ດິນຊຸ່ມພາຍໃນ, ປະເພດລະບົບນິເວດນໍ້າ,ແລະປະເພດມໍລະດົກທາງທໍລະນີສາດ,ເຊີນທ່ານຕິດຕາມກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ ແລະ ຊົມເບິ່ງຄວາມງາມຂອງພູຊາງສານແລະ ທະເລສາບ.