ກຳນົດຄົນຂັບລົດໄຟສັນຊາດລາວຊຸດທຳອິດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

2022-06-21 18:44:28
ມາຈາກ:

ການສອບເສັງສຳລັບນັກຮຽນສັນຊາດລາວທີ່ຈະເປັນຮອງຜູ້ຂັບລົດໄຟຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ນັກຮຽນສັນຊາດລາວທັງໝົດ 66 ຄົນ ໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ກາຍເປັນຄົນຂັບລົດໄຟສັນຊາດລາວຊຸດທຳອິດຂອງຕຳແໜ່ງທີ່ກຳນົດຢ່າງເປັນທາງການໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານຕອນປະເທດລາວເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ແນະນໍາວ່າ,ນັບແຕ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ເລີ່ມເປີດແລະດຳເນີນການບໍລິການໃນເດືອນທັນວາປີ2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນໃນໂຮງຈັກກວດ​ສອບ​ແລະ​ສ້ອມ​ແປງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ທິດສະດີແລະ ຝຶກງານຄຸມລົດແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ, ບັນດານັກສຶກສາໄດ້ຝຶກຝົນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະໄດ້ສະສົມປະສົບການການຂັບຂີ່ຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຂັ້ມງວດປະມານເຄິ່ງປີ, ນັກສຶກສາລາວທັງໝົດ 66 ຄົນໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ອີງຕາມການແນະນຳຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ, ຄົນຂັບລົດໄຟສັນຊາດລາວ66 ຄົນຈະໄປປະຈຳຢູ່ຕຳແໜ່ງຕ່າງໆຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນພາກສ່ວນປະເທດລາວ, ເມື່ອຮອດເວລານັ້ນ, ຄົນຂັບລົດໄຟສັນຊາດຈີນ​ ແລະ ​ສັນຊາດລາວສອງຄົນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເທິງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໃນອະນາຄົດ, ຍັງຈະໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດສັນຊາດລາວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງເປັນກ້າວໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນມາຈາກ ເວັບໄຊຊິນຮວາ

ນັກຂ່າວ ຈ່າງຈ້ຽນຮວາ

ກຳນົດຄົນຂັບລົດໄຟສັນຊາດລາວຊຸດທຳອິດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ