ໝີແພນດາເປັນສາຍແນນໃຫ້ແກ່ເສສວນກັບຮົງກົງ

2022-06-30 10:28:24
ມາຈາກ:CRI

ນາງ ລາງຊູ້ນຈວິ່ນ ເປັນຄົນຮົງກົງ, ຮັບຜິດຊອບວຽກເບິ່ງແຍງໝີແພນດາຢູ່ສວນສາທາລະນະທະເລຮົງກົງທີ່ລັດຖະບານກາງມອບໃຫ້ເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງ.

ປີ2015,ນາງໄດ້ພາໝີແພນດາກັບເມືອຢາມບ້ານເກີດທີ່ເສສວນ, ຢູ່ສູນປ້ອງກັນແລະຄົ້ນຄວ້າໝີແພນດາຈີນ,ນາງໄດ້ພົບກັບທ້າວ ຕົງຊ່າວ ທີ່ເປັນພະນັກງານຢູ່ສູນ, ດວງໃຈໜຸ່ມແໜ້ນສອງດວງຈິ່ງໄດ້ມັກຮັກກັນຍ້ອນໝີແພນດາ.

ໝີແພນດາເປັນສາຍແນນໃຫ້ແກ່ເສສວນກັບຮົງກົງ