ກາເຟທີ່ບໍ່ມີສຽງເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ໃນການຈ້າງງານສຳລັບຜູ້ພິການຫູ

2022-07-06 18:15:32
ມາຈາກ:

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້,ຮ້ານກາເຟແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ພາສາມືທີ່ເປີດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ອຸປະກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານໃນການສັ່ງຊື້ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພາສາ, ແລະສາມາດສະຫນອງການບໍລິການແບບງຽບໆໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ແລະ ເປັນທາງເລືອກໃໝ່ຂອງການຈ້າງງານສຳລັບຜູ້ພິການຫູ. ປະຈຸບັນ, ບາຣິສຕາຜູ້ພິການທາງຫູ 7 ຄົນໄດ້ຖືກຈ້າງງານຢູ່ຮ້ານກາເຟແຫ່ງນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນມາຈາກ ເວບໄຊ້ຊິນຫົວ
 

ກາເຟທີ່ບໍ່ມີສຽງເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ໃນການຈ້າງງານສຳລັບຜູ້ພິການຫູ