ເຄົາລົບນາງຟ້າໃນຊຸດສີຂາວ

2022-05-13 18:15:27 |ມາຈາກ:

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ,ແມ່ນວັນພະຍາບານສາກົນ, ນາງຟ້າໃນຊຸດຂາວຈຳນວນຫຼາຍຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍ,ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈເດີມຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມອຸທິດຕົນ.