ຍິນດີຕ້ອນຮັບວັນພິພິທະພັນສາກົນ

2022-05-19 17:51:38 |ມາຈາກ:

ວັນທີ18ພຶດສະພາເປັນວັນຫໍພິພິທະພັນສາກົນ,ວັນນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງອອນລາຍແລະເຂດຕົວຈິງຕ່າງໆຢ່າງອຸດົມສົມບູນໂດຍຈັດຕັ້ງສະຖານທີ່ຫຼາຍ,ເພື່ອໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກເຖິງພະລັງຂອງຫໍພິພິດທະພັນ.