ຈີນໄດ້ລົງນາມ ເອກະສານ 200 ກວ່າສະບັບ ໃນການຮ່ວມມືຮ່ວມກັນກໍ່ສ້າງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງກັບ 147 ປະເທດ​ແລະ 32 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

2022-01-21 17:28:28 |ມາຈາກ:

ປະຈຸບັນ, ຈີນໄດ້ລົງນາມ ເອກະສານ 200 ກວ່າສະບັບ ໃນການຮ່ວມມືການກໍ່ສ້າງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງຮ່ວມກັບ 147 ປະເທດ​ແລະ 32 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ຄະນະກຳມະການປະຕິຮູບແລະພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນແລະກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນຂອງລາວ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກົນໄກການປະສານງານວຽກງານການຮ່ວມມືຮ່ວມກັນກໍ່
ສ້າງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ.