ເມື່ອໝີແພນດ້າພົບກັບງານກິລາລະດູຮ້ອນ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ

2023-08-09 17:14:35
ມາຈາກ:

ເມື່ອໝີແພນດ້າຍັກທີ່ໜ້າຮັກໄຮ້ດຽງສາພົບກັບງານກິລາລະດູຮ້ອນ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ, ມັນກໍໄດ້ຫຼິ້ນກິລາທີ່ຕົນເອງມັກ, ມາເບິ່ງນໍາກັນນໍ້

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເວັບໄຊຂ່າວສານຈີນ

ເມື່ອໝີແພນດ້າພົບກັບງານກິລາລະດູຮ້ອນ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ