ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 ແມ່ນ “ວັນນິເວດແຫ່ງຊາດ” ຄັ້ງທຳອິດຂອງຈີນ

2023-08-15 18:23:49
ມາຈາກ:CRI

ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 ແມ່ນວັນນິເວດແຫ່ງຊາດເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງຈີນ. ການສ້າງຕັ້ງວັນນິເວດແຫ່ງຊາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຖານະບົດບາດອັນສຳຄັນຂອງການສ້າງສາຄວາມສີວິໄລດ້ານນິເວດໃນການພັດທະນາຄວາມທັນສະໄໝຂອງຈີນ, ແນວຄິດ “ພູຂຽວນ້ຳໃສກໍແມ່ນພູຄຳພູເງິນ” ໄດ້ລົງເລິກສູ່ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຈີນ, ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫວັງອັນດີງາມຂອງຊາວຈີນທັງຫຼາຍ.


 

ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 ແມ່ນ “ວັນນິເວດແຫ່ງຊາດ” ຄັ້ງທຳອິດຂອງຈີນ