ການຫັນປ່ຽນສູ່ດີຈີຕອນກຳລັງປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງຫໍພິພິທະພັນ

2023-08-21 18:03:54
ມາຈາກ:

ປີມໍ່ໆມານີ້, ການຫັນປ່ຽນສູ່ດີຈີຕອນກຳລັງປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງຫໍພິພິທະພັນ. ຢູ່ປັກກິ່ງ ນອກຈາກຫໍພິພິທະພັນ ທີ່ມີການບັນທຶກແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ແລ້ວ, ຫໍພິພິທະພັນບາງແຫ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານການສິດສອນ, ການວາງສະແດງ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂອງພິພິທະພັນ ກຳລັງຈຳລອງການວາງສະແດງທາງກາຍະພາບແບບດັ້ງເດີມຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ເຊັ່ນ: ສຽງ, ແສງ ກັບ ເງົາ, ແລະ ປັນຍາປະດິດ.

ຈາກ: ວາລະສານຈໍາປາ

ການຫັນປ່ຽນສູ່ດີຈີຕອນກຳລັງປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງຫໍພິພິທະພັນ