ກາ​ເຟ​ພູເອີ

2023-09-01 15:57:39
ມາຈາກ:

ນະ​ຄອນ​ພູເອີ​ເປັນ​ເຂດ​ຜະ​ລິດ​ກາ​ເຟ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໜຶ່ງ​ໃນ​ເຂດ​ຄ້າ​ຂາຍ​ກາ​ເຟ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ກາ​ເຟກວ້າງ​ທີ່​ສຸດ, ມີ​ຜົນ​ຜະລິດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ. ປີ 2022, ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ກາ​ເຟ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ພູ​ເອີ​ມີ​ເຖິງ 45.266 ເຮັກ​ຕາ, ມີ​ຍອດຜົນ​ຜະ​ລິດ 50.570 ໂຕນ,​ ກວມເອົາ 50% ຂຶ້ນໄປຂອງຍອດ​ຜົນຜະ​ລິດ​ກາ​ເຟ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈີນ.

ກາ​ເຟ​ພູເອີ