ເມືອງລົວຜິງ ນະຄອນຊີຈິ້ງ: ຕາກທັນຍາຫານລະດູໃບໄມ້ຫຼົ້ນ ເພື່ອສະສົມເກັບໄວ

2023-11-20 17:14:53
ມາຈາກ:

ປັດຈຸບັນ, ຊາວກະສິກອນທີ່ເມືອງລົວຜິງ (Luoping) ນະຄອນຊີຈິ້ງ ( Qujing) ແຂວງຢູນນານ ກໍາລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະພາບອາກາດທີ່ດີໃນການຕາກໝາກສາລີ, ເຂົ້າ, ໝາກຖົ່ວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການກະເສດຕ່າງໆຢູ່ອ້ອມຂ້າງເດີ່ນບ້ານ, ເພື່ອຕາກແຫ້ງແລ້ວສະສົມເກັບໄວ.


ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເວັບໄຊຢູນນານ

ເມືອງລົວຜິງ ນະຄອນຊີຈິ້ງ: ຕາກທັນຍາຫານລະດູໃບໄມ້ຫຼົ້ນ ເພື່ອສະສົມເກັບໄວ