ຈີນທີ່ສວຍງາມ, ທ່ຽວຢ່າງມີຄວາມສຸກ | ສະຖານທີ່ຫຼັກຂອງງານ "5.19 ວັນທ່ອງທ່ຽວຈີນ" ໃນປີ 2023 ຈະຕັ້ງຢູ່ເມືອງເຖິງຊົງ

2023-05-19 11:41:57
ມາຈາກ:

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2023 ແມ່ນ "ວັນທ່ອງທ່ຽວຈີນ" ຄັ້ງທີ 13. ກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈີນ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານຈະຮ່ວມກັນຈັດຊຸດຂອງກິດຈະກຳ "5.19 ວັນທ່ອງທ່ຽວຈີນ" ປີ 2023 ຢູ່ເມືອງບູຮານເຮີຊຸນ ເມືອງເຖິງຊົງ ນະຄອນປາວຊານ ແຂວງຢຸນນານ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ "ຈີນທີ່ສວຍງາມ, ທ່ຽວຢ່າງມີຄວາມສຸກ." "5.19 ວັນທ່ອງທ່ຽວຈີນ" ໃນປີ 2023 ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງໂດຍການປະສົມປະສານທັງອອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເວບໄຊແຂວງຢຸນນານ

ຈີນທີ່ສວຍງາມ, ທ່ຽວຢ່າງມີຄວາມສຸກ | ສະຖານທີ່ຫຼັກຂອງງານ "5.19 ວັນທ່ອງທ່ຽວຈີນ" ໃນປີ 2023 ຈະຕັ້ງຢູ່ເມືອງເຖິງຊົງ