ຄວາມກະຕືລືລື້ນດັ່ງແສງໄຟ, ເທດສະການທວນໄຟເຜົ່າອີ້ ຢູ່ ກິ່ງແຂວງຊູຊົງ

2023-08-16 17:40:13
ມາຈາກ:

ວັນທີ 10-12 ສິງຫາຜ່ານມາ ທີ່ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າອີ ຊູຊົງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບງານເທດສະການດັ້ງເດີມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ກໍຄື: ເທດສະການທວນໄຟ.


ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເວັບໄຊຢຸນນານ

ຄວາມກະຕືລືລື້ນດັ່ງແສງໄຟ, ເທດສະການທວນໄຟເຜົ່າອີ້ ຢູ່ ກິ່ງແຂວງຊູຊົງ