“ວິຖີຊີວິດຢຸນນານ---ບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ຊົນນະບົດທີ່ສວຍງາມຂອງຂ້ອຍ”

2023-09-19 18:57:15
ມາຈາກ:

 

ພາພວກທ່ານກ້າວເຂົ້າສູ່ ບົດເພງ ຊີວິດໃໝ່ ສະແດງໂດຍຄະນະສິລະປະຊົນເຜົ່າເກີນມ້າ ກິ່ງເມືອງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າລື້ ເຜົ່າຫວາ ເກິນມ້າ (Gengma) ນະຄອນລິນຊາງ (Lincang).

“ວິຖີຊີວິດຢຸນນານ---ບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ຊົນນະບົດທີ່ສວຍງາມຂອງຂ້ອຍ”