ແຫຼ່ງນໍ້າແຫ່ງທະເລສາບຕ່ຽນສື: ໃບຕົ້ນແປກສີແດງ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ

2024-01-29 18:01:35
ມາຈາກ:

ໃນຊ່ວງທ້າຍລະດູໜາວ, ເມື່ອຍ່າງເຂົ້າສູ່ເຂດດິນທາມຕົ້ນແປກສີແດງ ທີ່ບ້ານຕ້ຽນເວີຍ ເຂດພັນຫຼົງ ນະຄອນຄຸນໝິງ ຈະເຫັນຕົ້ນແປກສີແດງ (Dawn Redwood) 16.000 ຕົ້ນ ທີ່ມີໃບສີແດງເໝືອນດັ່ງທວນໄຟ ງົດງາມຕະການຕາ ແລະ ອະລັງກາເປັນພິເສດ ຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສວຍງາມຂອງທໍາມະຊາດທາງນິເວດທີ່ແຫຼ່ງນໍ້າແຫ່ງທະເລສາບຕ່ຽນສື ເຊິ່ງໄດ້ດຶງດູດຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ມາທ່ຽວຫຼິ້ນ ແລະ ຊົມເບິ່ງ.


ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເວັບໄຊຢຸນນານ

ແຫຼ່ງນໍ້າແຫ່ງທະເລສາບຕ່ຽນສື: ໃບຕົ້ນແປກສີແດງ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ