ປິ້ງຂາແບ້

2018-12-28 14:56:14 |ມາຈາກ: 云桥网

ການປິ້ງ ເປັນຮູບແບບການແຕ່ງກິນປະເພດຫນຶ່ງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມະນຸດ.