“Qi” ການເຕັ້ນລຳໃຕ້ນ້ຳອັນງົດງາມ

2021-06-22 19:26:40 |ມາຈາກ:

ຊຸມມື້ມໍ່ໆນີ້, ການສະແດງເຕັ້ນລຳໃຕ້ນ້ຳ ໃນຊື່ “qi” (ມີຄວາມໝາຍວ່າອະທິຖານ) ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ, ຈາກເຄື່ອງນຸ່ງ ການເຕັ້ນລຳ ການສະແດງອອກເທິງໃບໜ້າ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລ້ວນສະຫງ່າງາມ. ການເຕັ້ນລຳໃຕ້ນ້ຳຕອນນີ້ງົດງາມຫຼາຍ, ນັກເຕັ້ນນຸ່ງຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີເອກະລັກພິເສດຂອງວັດທະນະທຳຕຸ່ນຮວງ, ເຕັ້ນລຳໃຕ້ນ້ຳຢ່າງເປັນ ອິດສະຫຼະ, ເບິ່ງແລ້ວຄືນັກສະແດງກຳລັງບິນໃນທ້ອງຟ້າ.

ມາຈາກ: ສະຖານີໂທລະພາບເຫີນານ