ນົກນ້ຳ 67 ຊະນິດອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເທີງຊົງແຂວງຢຸນນານ

2021-08-09 19:12:36 |ມາຈາກ:

ເມືອງເທີງຊົງ ແຂວງຢຸນນານ ມີສະພາບແວດລ້ອມນິເວດທີ່ດີ, ມີອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຮອດ 75%, ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີເລີດ, ມັນເປັນອຸທິຍານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຈຳນວນຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ, ມີນົກນ້ຳ 67 ຊະນິດທີ່ພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງເທີງຊົງ, ໃນນັ້ນ ມີນົກຍາງ 11 ຊະນິດ. ຢູ່ ເມືອງເທີງຊົງ, ປະຊາຊົນ ກັບ ທໍາມະຊາດດໍາລົງຊີວິດຢ່າງສະໜິດສະໜົມກົມກຽວ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນົກຮ່ວມແບ່ງປັນເຮືອນຂອງທຳມະຊາດ.

ມາຈາກ ເວັບໄຊຢຸນນານ

ນັກຂ່າວ ຢາງຢຽນເຜີງ ດູຈ່ຽຍຊົງ ຫຼົວເຈີ້ນຟານ