ຈາກເທດສະການທັບນ້ຳກ້ອນໄປສູ່ຕົວເມືອງນ້ຳກ້ອນໃນຈີນຕະນາການ
ຈາກເທດສະການທັບນ້ຳກ້ອນໄປສູ່ຕົວເມືອງນ້ຳກ້ອນໃນຈີນຕະນາການ
ທຸກປີຍາມເຂົ້າສູເດືອນທັນວາ, ຢູນະຄອນຄຸນໝິງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງຈີນ ຍັງມີແສງແດດແຮງກາ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວທີ່ຢູໃຕລົງໄປກວານັ້ນ ຜູຄົນຍັງນຸງເຄື່ອງນຸງເພື່ອລະບາຍຄວາມຮອນອົບເອົ້າຢູ, ແຕຢູແຂວງເຫີຍຫຼົງຈຽງ(Heilongjiang Province)ທີ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເ
2021-02-22 15:54:34    
ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງສິນລະປະກ່ຽວກັບງົວ ເພື່ອຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ກຸດຈີນປີສະຫຼູ
ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງສິນລະປະກ່ຽວກັບງົວ ເພື່ອຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ກຸດຈີນປີສະຫຼູ
ປີສະຫຼູຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ຫໍພິພິທະພັນແຂວງຫາຍນານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຫາ...
2021-02-10 13:57:09    
ຍ່າງເຂົ້າໄປຮ້ານຂາຍປຶ້ມຊ່ຽນເຟິງຊາຊີ່ຊົນເຜົ່າປາຍ
ຍ່າງເຂົ້າໄປຮ້ານຂາຍປຶ້ມຊ່ຽນເຟິງຊາຊີ່ຊົນເຜົ່າປາຍ
ຮ້ານຂາຍປຶ້ມຊ່ຽນເຟິງຊາຊີ່ຊົນເຜົ່າປາຍແມ່ນຮ້ານຂາຍປຶ້ມທີ່ມີຫົວຂໍ້ເປັນຊົນເຜົ່ານ້ອຍທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເປັນທາງການໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020.
2021-02-09 15:37:55